Methode

"Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, 

I'll meet you there"


~ Rumi ~
"Je ontdekt langzaam dat je gedachten over wat je ziet, niet hetzelfde is als wat je werkelijk ziet als je het waarnemend onderzoek doet.

Gevolg: je denken wordt stiller."

Eén uit duizenden versus dertien in een dozijn


In een tijd waarin het tempo van het bestaan hoog is en waarin we door de dag heen duizenden beslissingen nemen, is het waardevol om ook aandacht te hebben voor het kleine, het subtiele en het stille om ons heen en in ons.


"Verzamel jezelf en ben daar waar je naar kijkt"


Ons brein kan het tempo van de dag best wel aan. Maar dit tempo heeft op den duur een keerzijde; er treedt gewenning op voor de schoonheid van de dingen om ons heen; een boom is een boom, een huis een huis, de maan is de maan,  niet iets om lang bij stil te staan... Of toch wel?

Het meditatietekenen is een manier om langzaam weer te leren zien  welke schoonheid in het schijnbaar alledaagse zit.

Het is je manier van kijken, die de wereld om je heen doet veranderen.

Onderzoekend Waarnemen en

oefeningen in oog-hand-coördinatie


De tekening volgt uit ons vermogen om dat wat is, waar te nemen en de mate waarin we ons lichaam beheersen, met de technieken van het tekenen met potlood in het bijzonder.


"Meditatietekenen is meditatie in actie"


De tekening is 'enkel' het resultaat van het vermogen om diepgaand waar te nemen en het kloppend gebruiken van het potlood.

Dit blijkt altijd een grote verandering in het tekenproces.

Niet het resultaat, maar het waarnemend onderzoek is de meditatie. Het oordeel laten we helemaal achter wege, ook al weten we dat die niet op zijn beurt zal wachten en gewoon aanwezig is tijdens de meditatie.


Gedurende de meditatie merk je je eigen tempo op in het waarnemend onderzoek. We hebben aandacht voor de vorm, kleuren, schaduwen, licht en donker, textuur en perspectief zien en tekenen.

Links de eerste en rechts de laatste tekening in een weekend van één deelnemer